Mountain tours

Tour A-004 To the lakes of Fan mountains...Learn tour
Tour A-023 Pskem ValleyLearn tour
Tour A-026 Around the Big Chimgan...Learn tour
TOUR X-011 HELISKI IN UZBEKISTAN (8 days)...Learn tour
Tour A-005 In the mountains of High Alay...Learn tour
Tour A-006 The pearl of Matcha...Learn tour
Tour A-007 Magic Koksu...Learn tour
Tour A-008 To the Sarychelek lake...Learn tour
Tour A-022 Trek along the Maydantal mountain rangeLearn tour
Tour A-024 Travel along the Sayram – Su River...Learn tour
Tour X-012 Heliski in mountains of the Turkestan range...Learn tour
Tour X-013 Heliski in the mountains of Pamiro-Alay...Learn tour
Tour X-015 The river of 5 conyonsLearn tour